Korsryggsmerter

Akutt vondt i ryggen, også kalt akutt lumbago, er en smertefull men som regel ufarlig tilstand. Dette er den vanligste plagen i muskelskjelett-apparatet og samfunnets dyreste enkeltlidelse. Mange blir raskt bedre men tilbakefall er dessverre vanlig. Verst om morgenen og ved sitting. Mobilisering og manipulasjonsbehandling er et effektivt behandlingsalternativ for akutte korsryggssmerter hos voksne (2, 6)

Enkelte ganger forverres tilstanden til isjias eller utvikler seg til en langvarig tilstand med gjentatte tilbakefall eller vedvarende smerter (kronisk lumbago). Det finnes evidens av høy kvalitet for at spinal manipulasjonsbehandling er en effektiv behandlingsmetode for subakutte og kroniske korsryggssmerter (2, 3 og 4).
Årsakene til ryggsmerter er mange og sammensatte. Derfor må forebygging og behandling tilpasses individuelt og sees i et helhetsperspektiv. Søk derfor kyndig hjelp hos din kiropraktor for dette.

Vanlige symptomer

 • Kan oppstå akutt eller gradvis
 • Smertefull og stiv korsrygg, verst om morgenen og ved sitting
 • «Kom-i-gang» smerter etter langvarig ro
 • Best å gå og ligge
 • Ryggskjevhet for å unngå smerte
 • Ryggen «svikter»
 • Smerter ned i hofte og ben


Vanligste årsaker

 • Arvelighet
 • Lite fysisk aktivitet
 • Overvekt
 • Plutselige overbelastninger
 • Aktivitet med gjentatt feilbelastning
 • Psykiske belastninger og mistrivsel
 • Jo raskere du opptar normal aktivitet, desto raskere blir du smertefri.
 • Utbredelse og varighet
 • 4 av 5 vil få vondt i ryggen i løpet av livet
 • Halvparten av oss har hatt plager siste året
 • 1 av 10 har ryggsmerter nå


Kiropraktisk behandling

Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Kiropraktoren anvender hovedsakelig hendene i selve behandlingen, og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:


 • Spesifikk leddbehandling - manipulasjon eller mobilisering
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Nevrologiske teknikker
 • Stabiliserende trening
 • Øvelser, råd og veiledning
 • Du kan enkelt bestille time hos oss i Grimstad eller Lillesand.


Dette kan du selv gjøre

Ved akutt vondt i ryggen: Finn en så smertefri stilling som mulig slik at klarer å slappe av. Start med forsiktige bevegelser med denne stillingen som utgangspunkt. Begynn å gå så snart du klarer det.
Konsentrer deg om å slappe av slik at du beveger deg så uanstrengt og naturlig som mulig selv om det gjør vondt. Si til deg selv at det går over. Veksle mellom bevegelse og avlastning i smertefrie stillinger. Slik klarer du totalt å bevege deg mer uten å overdrive.
Gå heller mange korte turer enn en lang.Undersøkelser viser at jo raskere du kommer tilbake i bevegelse og opptar normal aktivitet, desto raskere blir du smertefri. Du kan ha nytte av smertestillende og anti-inflammatoriske medikamenter skulle smertene være så store at du ikke klarer å finne en smertefri stilling. Veldig mye kan bedres bare ved en god natts søvn!

KIROPRKATORBEHANDLING AV ELDRE

Forskning viser at mobilisering/manipulasjonsbehandling er et effektiv behandlingsvalg for subakutte og kroniske korsryggssmerter hos eldre (5). Hondras et al (2009) sammenlignet standard konservativ behandling med mobiliseringsteknikken flexion-distraction og manipulasjonsbehandling. Pasientgruppen var over 55 år med korsryggssmerter i mer enn fire ukers varighet. Standard behandling hadde som mål å redusere smerte og optimalisere dagligdagse aktiviteter. Alle gruppene fikk også hjemmeøvelser de kunne gjøre. De fant en signifikant og klinisk betydningsfull forskjell i funksjonsstatus i favør av flexion-distraction/ manipulasjonsbehandling. Mellom de to manuelle behandlingsteknikkene var det ingen signifikant forskjell. Oppfølgingstiden var på 24 uker og ingen alvorlige bivirkninger assosiert med noen av gruppene.


BEKKENLÅSNING

Leddene mellom korsbeinet og bekkenet kalles bekkenleddet eller iliosacralleddet. Leddene er ofte kilden til smerte i bekken, setet, lyske , lår og i enkelte tilfeller kan smerten stråle helt ned til ankelen.
Disse to leddene beveger seg ikke mye, men er likevel svært viktige fordi de påvirker mye av musklenes atferd gjennom nervesystemet. Smerter fra dette området forverres ofte ved stillstand og spesielt ved sitting. Vondt å snu seg i sengen. Lindring oppnås ved gange/ bevegelse.
Spesifikk leddbehandling samt triggerpunktbehandling i bekken og seteregion gir ofte rask lindring. Når normal funksjon er gjenopprettet, vil muskulaturen i bekkenområdet ha fått tilbake sin opprinnelige elastisitet som er nødvendig for normal bevegelse av bekkenet.

HVA SIER FORSKNINGEN?

Bronfort (2010) gått gjennom et svært forskningsmateriale om effekt av manuell behandling som er oppsumert under (1). De har hatt som mål å se på behandlingseffekt av manuelle behandlingsmetoder, og har sett på systematiske vurderinger av randomiserte kliniske studier, bredt aksepterte kliniske retningslinjer og randomiserte kliniske studier ikke allerede inkludert i disse kategoriene. Det er derfor flere gode studier av andre typer design, som tar for seg andre aspekter av manuelle behandlingsmetoder, som ikke kommer med. En dypere kritisk vurdering av de inkluderte oppsummeringene og retningslinjene er ikke blitt gjort. På våre hjemmesider finner du en oppsummering av hvilke behandlingsområder som det er høy eller moderat evidens (vitenskapelig belegg) for at manuelle terapier har en effekt. De manuelle terapiene vurdert inkluderer mobilisering eller manipulasjonsbehandling av rygg, nakke og ekstremiteter, massasje og diverse bløtdelsteknikker.
Chou et al (2007) (2) fant at terapier med god evidens for effekt hos pasienter med kroniske og subakutte korsryggssmerter var kognitiv terapi, øvelser, manipulasjonsbehandling og tverrfaglig rehabilitering. De vurderte en rekke forskjellige behandlingsformer som i tillegg til manuelle tiltak og inkluderte teknologiske apparater, yoga, trening, ryggskole og psykologiske terapier. Alvorlige bivirkninger var sjeldne, men det var mangler i rapporteringen. Det var behov for metoder for å individualisere terapien bedre til den enkelte pasient. Angående akutte korsryggssmerter fant de at de eneste ikke-farmakologiske tiltakene med evidens for effekt, var bruk av varme (god evidens for moderat effekt) og spinal manipulasjonsbehandling (moderat evidens for liten til moderat effekt). De nevnte som sagt ovenfor at det var behov for bedre sub-gruppering.
Savigny et al (2009) (3) anbefaler i en oppsummering av NICE (National Institute for Health and Care Excellence) sine retningslinjer for langvarige korsryggssmerter bruk av manuelle tiltak, som inkluderer manipulasjonsbehandling, opptil 9 ganger over en periode på opptil 12 uker. Dette var basert på en høykvalitets randomisert klinisk studie (RCT) med økonomisk vurdering og flere moderat, til lav kvalitets RCT. Endringene i disse retningslinjene fra tidligere er at de anbefaler en aktiv tilnærming til plagene hos pasienten, i kombinasjon med akupunktur, øvelser og manuelle tiltak, alt etter pasientens behov, istedenfor en mer passiv tilnærming med injeksjoner og elektroterapi. Det anbefales også at denne pasientgruppen bør få tidligere tilgang til et tverrfaglig behandlingsprogram, enn hva som nå er tilfelle.
De europeiske retningslinjene for behandling av kroniske uspesifikke korsryggssmerter (6) anbefaler også at mobilisering/manipulasjonsbehandling kan forsøkes, samt kognitiv terapi, øvelsesterapi, informasjonsintervensjoner, ryggskole og en tverrfaglig behandlingstilnærming. Fysikalske tiltak som varme/kulde, traksjon, laser, ultralyd, TENS og liknende anbefales ikke. Ingen enkelt intervensjon har en høy effektstørrelse isolert sett, men kognitive intervensjoner samt oppmuntring til aktivitet/trening så mest lovende ut. Det oppfordres til tverrfaglig samarbeid. De europeiske retningslinjene har gått litt mer i detalj på hvilke pasienter med akutte korsryggssmerter som bør bli anbefalt manipulasjonsbehandling. De anbefaler videre henvisning for manipulasjonsbehandling for pasienter med akutte korsryggssmerter som ikke er i stand til å returnere til normale dagligdagse aktiviteter

REFERANSER

(1) Bronfort G, Haas M, Evans R, Leininger B, Triano J. Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report.
Chiropr Osteopat, Feb 25;18:3. Doi: 10.1186/1746-1340-18-3. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20184717 inneholder lenke til alle studiene nedenfor)
(2) Chou R, Huffman LH: Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med 2007, 147:492-504.
(3) Savigny P, Watson P, Underwood M: Early management of persistent non-specific low back pain: summary of NICE guidance. BMJ 2009, 338:b1805.
(4) Airaksinen O, Brox JI, Cedraschi C, Hildebrandt J, Klaber-Moffett J, Kovacs F, et al.: Chapter 4. European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain. Eur Spine J 2006, 15(Suppl 2):S192-S300.
(5) Hondras MA, Long CR, Cao Y, Rowell RM, Meeker WC: A randomized controlled trial comparing 2 types of spinal manipulation and minimal conservative medical care for adults 55 years and older with subacute or chronic low back pain. J Manipulative Physiol Ther 2009, 32:330-343.


(6) van Tulder M, Becker A, Bekkering T, Breen A, Del Real MT, Hutchinson A, et al.: Chapter 3. European guidelines for the management of acute nonspecific low back pain in primary care. Eur Spine J 2006, 15(Suppl 2):S169-S191.