Generelt om hodepine

Hodepine er en av våre vanligste plager, og har mange og sammensatte årsaker. Mange pasienter oppsøker kiropraktoren for å finne årsaken til smertene og finne frem til riktig behandling. Selv om hodepine sjelden skyldes underliggende alvorlig sykdom skal kraftig og vedvarende hodepine alltid tas på alvor. Dette er spesielt viktig hos barn, og der hodepine inntrer plutselig eller gradvis hos personer som ikke har vært plaget tidligere.
hodepine kommer ofte fra nakkens muskler og ledd
Hodepine er ofte ledsaget av andre symptomer som kvalme, ustøhet, tretthet, øresus og dårlig konsentrasjon. Mange får også en følelse av å være i dårlig form og en manglende appetitt på livets goder. Noen blir irriterte, andre depressive og likegyldige, andre igjen utmattet og redde.

Utbredelse

 • 3% av befolkningen har daglig hodepine, rundt 10% minst en gang i uken
 • Bare 5% av oss har aldri hodepine, ikke engang tømmermenn
 • Over 1% av befolkningen har hodepine som skyldes langvarig overforbruk av smertestillende medikamenter for nettopp hodepine og migrene!

Har du hodepine en gang i uken blir det over 50 dager i året! Søk hjelp før hodepinen blir en stor plage for deg.
Hodepine er som alle andre smerter kun et varsel om at noe kan være galt. Smertekilden er ofte feilfunksjoner i nakkens muskler og ledd.
En og samme pasient kan ha flere typer hodepine. Disse kan gå over i hverandre eller ligne på hverandre. Eksempelvis kan det starte med en spenningshodepine utløst av en hard fysisk eller psykisk belastning. Får smerten vedvare, kan nakkehodepine bli neste skritt, som igjen kan utløse migrene. En person kan ha flere typer hodepine. Et annet eksempel er pasienten med hyppig tensjonshodepine som etter hvert utvikler kronisk medikamentindusert hodepine.

MEDIKAMENTINDUSERT HODEPINE

Langvarig og hyppig bruk av smertestillende medikamenter er en av de vanligste årsaker til kronisk hodepine.
Smertestillende medikamenter gir kortvarig, men god lindring. Ved lang tids bruk av slike smertedemepende medikamenter kan bivirkningene gi en hodepine som kan være vel så plagsomt som den opprinnelige hodepinen.

NAKKEHODEPINE

Utløses ofte av ensidig bruk av nakken som for eksempel når man blir sittende med hodet i en vridd stilling over tid eller at man har en fremskutt hodestilling ved PC/arbeidsstasjon.

Kalles også for cervikogen hodepine. Smertene sitter som regel på den ene siden av hodet. Skyldes låsninger/nedsatt bevegelighet i nakkens ledd som gir hodepine, nakkesmerter og stram muskulatur øverst i nakken.

Forskning viser at manipulasjonsbehandling for nakkehodepine er mer effektiv enn placebo-behandling, friksjonsmassasje eller ingen behandling (20) og samme effekt som øvelser (21). En Cochrane-analyse fra 2004 fant at både manipulasjonsbehandling og lav intensitets utholdenhetstrening for nakke var effektiv på både kort- og lang sikt når sammenlignet med ingen behandling. På kort sikt var manipulasjonsbehandling og mer effektiv enn massasje og placebo-behandling, dette gjaldt ikke for mobilisering.

Jull et al (2002) sammenliknet øvelser og manipulasjonsbehandling for nakkehodepine og fant at begge tiltakene reduserte symptomene like mye. I tillegg var det en kontrollgruppe og en gruppe med kombinasjon av de to tiltakene. Gruppen med kombinasjonen hadde en noe større reduksjon i plagene, men dette var ikke signifikant. Pasientene ble fulgt opp over ett år med flere validerte utkomme-mål.

SPENNINGSHODEPINE

Også kalt stresshodepine

 • Smertene kan gå til begge sider av hodet
 • Begynner ofte som muskelspenninger i nakke og skuldre, som sprer seg til bakhodet og frem mot pannen, føles ofte som et stramt bånd
 • Vanligvis uten kvalme eller forvarsel

Ofte stressrelatert

MIGRENE

Migrene er et stort og underdiagnostisert problem. Hver måned er over 30.000 nordmenn borte fra jobb eller skole pga. migrene. Migrene skiller seg klart fra andre typer hodepine og kan inndeles i klassisk og vanlig migrene. Klassisk migrene har karakteristiske forvarsler før smertene inntreffer som kalles for aura, mens ved vanlig migrene er det ingen aura. Det er viktig å ikke glemme at migrenepasienten også kan ha andre typer hodepine i tillegg til migrenen.
årsaken til migrene er ofte komplisert og flersidig
Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål når det gjelder hva migrene egentlig skyldes, men en har i dag nok kunnskap til å si at migrene skyldes en komplisert kombinasjon av arvelige forhold, en rekke indre faktorer i kroppen samt ytre faktorer i miljøet. Anfallene skyldes biokjemiske reaksjoner i den delen av nervesystemet som regulerer blodsirkulasjonen til hjernen.
Forskning viser at spinal manipulasjonsbehandling har like god effekt som medikamentell førstelinjebehandling for profylaktisk behandling av migrene (19). Nelson et al (1998) anbefaler manipulasjonsbehandling som et behandlingsalternativ da det har vist samme effekt som en veletablert medikamentell behandlingsform (amitriptyline) og har lite bivirkninger. Gruppen som fikk kombinasjon av medisin og manipulasjonsbehandling var ikke noe bedre enn de andre to gruppene.

Vanlige symptomer

Migreneanfall viser stor variasjon fra milde og raskt forbigående anfall til dramatiske anfall med intense smerter opptil 2-3 døgn.
De fleste migreneanfall følger et bestemt mønster og kan inndeles i en aurafase og en smertefase.

Anfallshyppighet

 • Noen har 1-2 anfall i måneden, andre kan ha 3-4 anfall i uken
 • Et anfall kommer gjerne når man skal slappe av som i helgen eller i starten av en ferie
 • Kvinner kan ha regelmessige anfall i sammenheng med menstruasjonssyklusen
 • Det vanligste er at anfallet strekker seg over en dag, pasienten kjenner allerede fra morgenen av at han vil få migrene og anfallet er som regel over til neste dag.
 • Barn har ofte kortvarige anfall som varer i få timer.
de fleste migreneanfall følger et spesielt mønster


Klassisk migrene

 • Anfallet starter med at blodårene i hjernen trekker seg sammen fra 15-20 min. Pasienten vil da ofte få et forvarsel om at anfall er underveis i form av flimmer eller lysglimt foran øyene. Forvarsler varierer mye fra person til person og kan innebære prikking og nummenhet i arm og fot, lette lammelser, oppkast og diaré, uro og hjertebank.
 • Deretter kommer en fase med kraftig smerte i den ene halvdelen av hodet. Smertene er ofte verst i tinning, panne eller bak øynene.
 • Et anfall kan vare fra få timer til 2-3 dager og ledsages ofte av kvalme, svimmelhet og lysømfintlighet.

Vanlig migrene

 • Ved vanlig migrene kommer smertene normalt uten forvarsel som flimmer og lysglimt foran øynene.
 • Hodesmerten er som regel jevnere fordelt enn ved klassisk migrene, men er som regel halvsidige.
 • Kvalme er mindre vanlig.
Felles for både klassisk og vanlig migrene er overfølsomhet for lys og lyd.

kiropraktisk behandling kan redusere både hyppighet og intensitet av migrenen


Migreneutløsende faktorer


 • Feilfunksjoner i nakke
 • Triggerpunkter i nakke- og kjevemuskulatur
 • Stress
 • Sterkt lys
 • Støy
 • Intense dufter (parfyme!)
 • Uregelmessig livsførsel
 • Manglende væskeinntak
 • Intoleranse for enkelte matvarer
 • Hormonelle faktorer som menstruasjon, graviditet


DETTE KAN EN KIROPRAKTOR GJØRE

Kiropraktorbehandling har vist seg å kunne redusere både anfallshyppighet og -intensitet hos personer med migrene. Det er derfor fornuftig for alle migrenepasienter å få undersøkt og behandlet alle migreneutløsende faktorer i muskelskjelettsystemet.
Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Kiropraktoren anvender hovedsakelig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og - teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:


 • Spesifikk leddbehandling - manipulasjon eller mobilisering
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Nevrologiske teknikker
 • Stabiliserende trening
 • Øvelser, råd og veiledning
Kontakt oss dersom du lurer på om din plage kan behandles av kiropraktor.


Dette kan du selv gjøre ved anfall

 • Oppsøk et stille, kjølig og mørkt rom under migreneanfall
 • Noen finner best lindring i å ligge, andre liker å sitte
 • Kjøl ned pannen med kalde omslag
 • Moderne migrenemedikamenter kan gi effektiv lindring og stoppe eller utsette anfall hos mange
 • Medikamenter er tilgjengelig som nesespray, injeksjoner og stikkpiller hvis kvalme og oppkast forhindrer inntak av tabletter

Slik kan du selv forebygge

Hvilke faktorer som utløser migrene vil variere fra person til person. Prøv deg systematisk fram etter eliminasjonsmetoden. Det kan være nyttig å føre en hodepinedagbok for å få kunnskap om ditt eget hodepinemønster.
Lev regelmessig og få nok søvn
Stå opp til samme tid hver dag også i helgene, gå heller å legg deg igjen senere!
Unngå mat og drikke som gir anfall
Skjerm øynene for sterkt sollys, bruk mørke solbriller
Unngå aktiv og/eller passiv røyking
Unngå sterke dufter, parfyme kan utløse anfall


Referanser

(19) Nelson CF, Bronfort G, Evans R, Boline P, Goldsmith C, Anderson AV: The efficacy of spinal manipulation, amitriptyline and the combination of both therapies for the prophylaxis of migraine headaches. J Manipulative Physiol Ther 1998, 21:511-519.
(20) Bronfort G, Nilsson N, Haas M, Evans R, Goldsmith CH, Assendelft WJ, et al.: Non-invasive physical treatments for chronic/recurrent headache. Cochrane Database Syst Rev 2004, :CD001878.
(21) Jull G, Trott P, Potter H, Zito G, Niere K, Shirley D, et al.: A randomized controlled trial of exercise and manipulative therapy for cervicogenic headache.Spine 2002, 27:1835-1843.